خدمات آزمایشگاهی

خدمات نوین شرکت مهندسی آرمینا در راستای خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و متخصصین کشور در حوزه مشخصه یابی مواد
جهت بهره مندی از این خدمات لطفا به روی فرم آنلاین هر یک کلیک کرده و فرم را تکمیل نمایید

تعرفه خدمات XRD
هر نمونه ۱۲۰،۰۰۰ تومان

تعرفه خدمات AFM
هر نمونه ۱۱۰،۰۰۰ تومان

تعرفه میکروسکوب الکترونی عبوری
هر نمونه ۶۰۰،۰۰۰ تومان

تعرفه خدمات DSC
هر نمونه تومان