خدمات آزمایشگاهی

خدمات نوین شرکت مهندسی آرمینا در راستای خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و متخصصین کشور در حوزه مشخصه یابی مواد
جهت بهره مندی از این خدمات لطفا به روی فرم آنلاین هر یک کلیک کرده و فرم را تکمیل نمایید

تعرفه خدمات XRD
هر نمونه ۱۵۰،۰۰۰ تومان

تعرفه هدایت الکتریکی
هر نمونه ۸۰،۰۰۰ تومان

تعرفه میکروسکوب الکترونی عبوری
هر نمونه ۹۵۰،۰۰۰ تومان

تعرفه سختی سنجی Shore D
هر نمونه ۴۰۰۰۰ تومان

3D Printer

با شماره ۷۶۲۵۱۶۸۹ تماس بگیرید

تعرفه خدمات پرینتر سه بعدی
هر کیلوگرم قطعه چاپی ۹۳۰،۰۰۰ تومان