خدمات آزمایشگاهی

خدمات نوین شرکت مهندسی آرمینا در راستای خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و متخصصین کشور در حوزه مشخصه یابی مواد
جهت بهره مندی از این خدمات لطفا به روی فرم آنلاین هر یک کلیک کرده و فرم را تکمیل نمایید

شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا عضو شبکه آزمایشگاهی کشور (labsnet) می باشد.

3D Printer

با شماره ۷۶۲۵۱۶۸۹ تماس بگیرید

تعرفه خدمات پرینتر سه بعدی
هر کیلوگرم قطعه چاپی ۹۳۰،۰۰۰ تومان

تعرفه هدایت الکتریکی
هر نمونه ۱۱۰،۰۰۰ تومان

تعرفه سختی سنجی Shore D
هر نمونه ۷۹۰۰۰ تومان