خدمات آزمایشگاهی

خدمات نوین شرکت مهندسی آرمینا در راستای خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و متخصصین کشور در حوزه مشخصه یابی مواد
جهت بهره مندی از این خدمات لطفا به روی فرم آنلاین هر یک کلیک کرده و فرم را تکمیل نمایید

پکیج کامل آزمون الیاف کربن
هر نمونه ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

پکیج کامل آزمون الیاف شیشه و طبیعی
هر نمونه ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان

تعرفه هدایت الکتریکی
هر نمونه ۸۰،۰۰۰ تومان

تعرفه سختی سنجی Shore D
هر نمونه ۴۰۰۰۰ تومان

3D Printer

با شماره ۷۶۲۵۱۶۸۹ تماس بگیرید

تعرفه خدمات پرینتر سه بعدی
هر کیلوگرم قطعه چاپی ۹۳۰،۰۰۰ تومان

تعرفه خدمات XRD
هر نمونه ۱۵۰،۰۰۰ تومان

تعرفه میکروسکوب الکترونی عبوری
هر نمونه ۹۵۰،۰۰۰ تومان