محصولات

کامپوزیت ها موادی متشکل از دو یا سه ماده با خواص متفاوت هستند که پس از در کنار هم قرار گرفتند خواص جدید و بهبود یافته ای را پدید خواهند آورد که عمدتا به کامپوزیت های پلیمری، فلزی و سرامیکی می توان دسته بندی کرد.

کامپوزیت های فلزی در مهندسی مواد از ترکیب شدن یک فلز بعنوان زمینه یا ماتریکس و فاز تقویت کننده که میتواند شامل الیاف ها، ذرات و ویسکر ها باشند، گفته می شود.

کامپوزیت فلزی آلومینیوم تقویت شده توسط الیاف کربن بعلت سبکی و چگالی پایین و همچنین دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب نظیر استحکام کششی بالا، انتقال حرارتی خوب و ضریب انبساط حرارتی بالا در صنایع خودرو سازی، هوافضا، برق الکترونیک و ورزش بسیار پر کاربرد هستند همچنین فاز تقویت کننده می تواند به دو صورت بلند-پیوسته و کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد.

روش متالورژی پودر و یا آلیاژ سازی مکانیکی نیز بعلت آسیب رساندن دانه های فلزی به الیاف کربنی و شکست های ناخواسته در حین اختلاط پودر آلومینیم با الیاف کربن و نیز اعمال نیروی فشاری برای تولید قطعه خام کاربرد عملی مطلوب را ندارد.

الیاف کربنی عموما بصورت دسته ای متشکل از تعداد بسیار زیادی از رشته ها تولید می شوند که تمایل بهم چسبندگی آنها بالاست و جدایش و پخش نمودن آنها بصورت یکنواخت در زمینه فلزی بسیار مهم است. از این رو جدایش رشته های این الیاف و توزیع آنها در فاز زمینه بصورت یکنواخت باعث بهبود خواص کامپوزیت خواهد شد.

آلیاژ های آلومینیمی و منیزیمی قابلیت ریخته گری در حالت نیمه جامد را دارا هستند، که در یک محدوده دمایی درصدی از فلز بصورت مایع و باقی ان بصورت جامد (فاز آلفای اولیه) وجود خواهند داشت. این حالت از ماده دارای خاصیت گرانروی ویژه ای بنام تیکسوتروپی است. تیکسوتروپی حالتی است که در آن ماده بدون اعمال نیرو و در حالت پایدار شکل اولیه خود را داراست اما با اعمال تنش برشی و نیرو روان خواهد شد و با از بین رفتن نیرو دوباره به حال اولیه باز خواهد گشت.

مشتریان بالقوه

این میکسر با ایجاد نیروی برشی شدید قابلیت جدایش فاز های تقویت کننده (میکرو یا نانو سایز) در فاز زمینه فلزی، پلیمری و دوغاب سرامیکی مانند دوغاب سیمان را داراست.