گروه انرژی

گروه انرژی های تجدیدپذیر، شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا در حال حاضر بر روی پروژه ای جدید در زمینه بهره برداری از انرژی خورشیدی با بازدهی بالا به نام تجاری “سول آرمینا” است. در حال حاضر، مطالعات و ساخت نمونه های اولیه آن در حال پیگیری است. در راستای این پروژه ارتباطات علمی و تکنولوژیک ارزشمندی با همکاران اروپایی از جمله اسپانیا و آلمان شکل گرفته است.

ظرفیت های خورشیدی موجود در ایران و منطقه خلیج فارس به لحاظ شدت، میزان زاویه و مدت زمان روزانه تابش خورشیدی باعث شده است که بهره برداری از این انرژی مقرون به صرفه باشد. با استفاده از فن آوری روز دنیا می توان در جهت بهره برداری موثر تر از این نعمت بی پایان استفاده نمود. که قطعا با بهره مندی و بهره گیری از چنین ظرفیتی نیاز و بهره برداری از سوخت های فسیلی بخصوص نفت وگاز را محدود خواهد کرد و این سرمایه های غیر تجدید پذیر را برای نسل های آینده حفظ خواهد کرد.

اعضای گروه

دکتر ابراهیم اکبرزاده

دکتر ابراهیم اکبرزاده

سرپرست گروه انرژی های تجدید پذیر
دکتر ابراهیم اکبرزاده

دکتر ابراهیم اکبرزاده

سرپرست گروه انرژی های تجدید پذیر

دکتری تخصصی مهندسی مواد و متالورژی
http://armina-eng.com/about-me