فرم پذیرش سختی سنجی Shore D

 • آدرس (در صورت نیاز به برگشت نمونه ها هزینه عودت به عهده مشتری می باشد)
 • مشخصات نمونه ها را اعلام بفرمایید (در صورت نیاز به افزایش ردیف ها از دکمه + سمت چپ استفاده بفرمایید)
  نام نمونهابعاد نمونهتوضیحات 
 • روش انجام آزمون در این آزمایشگاه بر اساس استاندارد INSO 21951-1:2017 میباشد. اگر روش آزمون خاصی مد نظر دارید ذکر کنید:
 • آیا درخواست صدور فاکتور رسمی دارید؟
 • آیا درخواست استفاده از گرنت شبکه آزمایشگاهی (Labsnet) را دارید؟ در این صورت بایستی فرم معرفی نامه را از بالای صفحه دانلود و تکمیل نمایید.
 • آیا نیاز دارید نمونه ها بعد از انجام آزمون به شما بازگردانده شوند؟
 • لطفا در صورت لزوم به منظور تکمیل فرم درخواست، فایل های مورد لزوم را آپلود نمایید همچنین فایل معرفی نامه جهت استفاده از گرنت شبکه آزمایشگاهی خود و یا دیگران را در همین قسمت بارگذاری نمایید.
  Drop files here or