ثبت علامت تجاری “سول آرمینا”

ثبت علامت تجاری “سول آرمینا”

علامت تجاری “سول آرمینا” در گروه ۹ کالا برای گیرنده خورشیدی تولید همزمان برق و حرارت برای شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید.

armina3