بازدید دکتر جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری از شرکت مهندسی آرمینا

بازدید دکتر جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری از شرکت مهندسی آرمینا

روز چهارشنبه مورخ ۴ مرداد ما ۱۳۹۶ ، دکتر جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری و مهندس پور جمال معاون اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ری از محل شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام بازدید کردند.

 

armina3