گالری

ملاک های انتخاب ماژول های خورشیدی (PV Modules)

در انتخاب ماژول های خورشیدی (PV Modules) باید به نکات زیر توجه داشت: ? بازده (Efficiency): امروزه ماژول هایی با بازده ۱۰ الی ۱۸ درصد به صورت عملی در بازار وجود دارند. البته این مقادیر روز به روز در حال پیشرفت بوده و در نمونه های آزمایشگاهی تاکنون به مرز ۴۲% نیز رسیده است. ? ولتاژ (Vmax): ماکزیمم ولتاژی است که یک ماژول خورشیدی (PV Module) قادر به تامین آن می باشد و عموماً در رنج ۱۲، ۲۴ و ۴۸ در اختیار.

ادامه مطلب