گفت و گوی روزنامه جام جم با مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی پایدار ابتکار آرمینا

گفت و گوی روزنامه جام جم با مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی پایدار ابتکار آرمینا

گفت و گوی روزنامه جام جم با مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی پایدار ابتکار آرمینا
برند تخصصی تولید نانومواد و توسعه دهنده دانش فنی مرتبط با فناوری نانو

https://jamejamdaily.ir/Newspaper/Page/5972/CultureArt/9/0

یک شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
#arminano
#nanotechnology
#nanomaterials
#nanoparticles

armina3