پخش مستند “مثبت ایران” از شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا