کسب رتبه نخست و طرح برتر در دومین “جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران”

کسب رتبه نخست و طرح برتر در دومین “جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران”

طرح بازتابنده کامپوزیتی که محصول دانش بنیان شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا است موفق شد رتبه نخست و طرح برگزیده دومین “جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران” را بدست آورد.

armina3