نقشه راه گرافن

نقشه راه گرافن

این مطلب، ترجمه مصاحبه ســـــایت AZONANOبا جیمز بیکر مدیر بازرگانی گرافن در دانشگاه منچستر ، درباره جایگاه فعلی و آینده بازار گرافن است

دانلود فایل

armina3