شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا ، دانش بنیان شد!

شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا ، دانش بنیان شد!

با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا به عنوان شرکت دانش بنیان نوپا تایید صلاحیت شد.

armina3