فراخوان شرکت در دومین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران

فراخوان شرکت در دومین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران

با توجه به برگزاری موفق در برگزاری “اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران” با همت تیم اجرایی شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا و همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و حمایت های ستاد توسعه و ساخت مواد پیشرفته معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت های بخش خصوصی، بار دیگر این وظیفه خطیر به این مجموعه واگذار شد تا

دومین جشنواره کسب و کار اموپوزی ایران ISC97

را در سال حمایت از کالای ایرانی برگزار نماییم.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این جشنواره به نشانی www.ISC96.ir

مراجعه نمایید.

armina3