سیستم ردیابی هوشمند حرکتی (Action tracker)

سیستم ردیابی هوشمند حرکتی (Action tracker)

سیستم ردیابی هوشمند حرکتی (action tracker)، یک سیستم امنیتی ، مانیتورینگ و عملگر است که به صورت ۲۴ ساعته در یک روز، ۳۶۵ روز در سال در دسترس و قابل کنترل است. سیگنالهای دریافتی از این سیستم بصورت همزمان به یک دریافت کننده متصل شده و علاوه بر اعلام وضعیت ، امکان انجام اقدامات مختلف را به کاربر خود می دهد. بعنوان مثال در بسیاری از موارد پمپ آبیاری یک زمین کشاورزی در فاصله چند ده کیلومتری محل زندگی کشاورز و یا باغدار قرار دارد که برای روشن و یا خاموش کردن پمپ و یا کنترل آبیاری بارانی زمین کشاورزی؛ کشاورز مجبور به تردد در این مسیر می گردد که هم اتلاف وقت و هم بار مالی بسیاری را به دنبال دارد. با یک سیستم کنترل از راه دور تمامی مشکلات برطرف شده و کشاورز در هر جایی قادر به کنترل پمپ آبیاری و یا شیر های برقی مزرعه خود خواهد بود. بعنوان مثال دیگری در حوزه کاربردی این سیستم  میتوان به امکان کنترل و مانیتورینگ امنیتی وسایل نقلیه اشاره نمود. این سیستم با وجود سنسورهای مختلف تشخیص حرکت، سنسور مکان یاب (GPS) و سیستمهای هوشمند دریافت و ارسال سیگنال و عمل کردن هوشمند میتواند در حوزه های مختلف اجرا و هزینه های نظارتی و پیامدهای احتمالی ناشی از عدم اقدام بموقع در موارد مختلف را کاهش دهد. Action Tracker به کاربر خود اجازه میدهد در بهینه ترین حالت، بهترین اقدام را در زمان مناسب بدون نیاز به حضور فیزیکی و از راه دور انجام داده و بصورت دائم موقعیت و وضعیت مجموعه خود را کنترل نماید.

embedded-systems-2

armina3