سیمان نوسوز

سیمان های نسوز

سیمان های نسوز عموما از نظر ترکیب شیمیایی متشکل از آلومینا، کلسیا  و سیلیس است و بر حسب مقدار آلومینا و ناخالصی های موجود در سیمان، میزان نسوزندگی متفاوتی دارند.

با در نظر گرفتن نمودار فازی سه تایی مربوط به این ترکیبات (شکل۱) سیمان های آلومینا متوسط در منطقه ۲ با میانگین تقریبی ۳۸ درصد آلومینا ، ۳۸ درصد CaO  قرار می گیرند. منطقه ۱ ترکیبات معمول در سیمان پرتلند را نشان می­دهد. سیمان های نسوز با درجه خلوص بالا در منطقه ۳ به لحاظ ترکیبی در این دیاگرام سه تایی قابل شناسایی اند. به دلیل خلوص بالاتر این مواد رنگ آن ها سفید است و در تولید آن ها از منایع اولیه خالص تر از آلومینا و کلسیم استفاده شده است.

اصلی ترین فاز با مقدار تقریبی ۶۰-۷۰ درصد CA است که مستحکم ترین ترکیبات را پس از هیدراته شدن ایجاد می­کند. هرچند به تنهایی شروع به ایجاد فازهای هیدراته نمی­کند اما وجود دیگر فازهای موجود در سیمان به عنوان کاتالیزور برای شروع واکنش این فاز مطرح هستند.

با توجه به اینکه دانش فنی تولید سیمان های درجه خلوص بالا در انحصار کشورهای محدودی است. سالیانه در حدود چندهزار تن واردات سیمان نسوز درجه بالا به ایران انجام می شود. این درحالی است که این سیمان ها در دماهای بالاتر ˚C 1500 در قالب چسب بتن های نسوز در جداره کوره های کاشی و سرامیک سازی، فولاد سازی و راهگاه های جریان های مذاب و در صنایع سیمان کاربرد دارد.

 در جرم های ریختنی با کارایی بالا به علت گیرش سریع، توانایی ایجاد استحکام مکانیکی خام بالا در مدت زمان عمل آوری ۶ تا ۲۴ ساعت  و مقاومت  به محدوده وسیعی از محیط های خورنده شیمیایی در دمای بالا هنوز سیمان های آلومینات کلسیم پر کاربردترین چسب هیدرولیک در کاربردهای صنعتی هستند


درحال حاضر این شرکت محصول سیمان نسوز خود را بطور محدود از طریق تکمیل فرم زیر یا تماس مستقیم به فروش می رساند.

nany-nub

کاربرد سیمان نسوز

راهگاه های جریان های مذاب

راهگاه های جریان های مذاب

راهگاه های جریان های مذاب

راهگاه های جریان های مذاب

جرم های نسوز

جرم های نسوز

آجر های نسوز
جرم های نسوز

جرم های نسوز

آجر های نسوز

چسب نسوز در دیوار چینی ها

چسب نسوز در دیوار چینی ها

چسب نسوز در دیوار چینی ها

چسب نسوز در دیوار چینی ها