گروه مواد پیشرفته

گروه مواد پیشرفته

دپارتمان مواد پیشرفته، شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا با تجربه و دانش فنی لازم در شناخت مواد پیشرفته و همچنین در زمینه فرآیند انتخاب مواد مفتخر است تا با ارائه خدمات در این حوزه نقش مثبتی در صنعت کشور داشته باشد.

مشاوره مهندسی مواد در زمینه های ذیل از جمله خدماتی ست که توسط مهندسین این مجموعه ارائه می شود. از جمله فراورده های که در حال حاضر روند تحقیقاتی و نیمه صنعتی خود را طی می کند می توان بموارد زیر اشاره کرد:

نانو ذرات نقره Silver Nanoparticle

نانو ذرات نقره Silver Nanoparticle

ARMINANO - SNP5
نانو ذرات نقره Silver Nanoparticle

نانو ذرات نقره Silver Nanoparticle

ARMINANO - SNP5

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticle

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticle

ARMINANO - TNP6
نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticle

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم Titanium Dioxide Nanoparticle

ARMINANO - TNP6

نانو صفحات گرافن Graphene Nanoplatelet

نانو صفحات گرافن Graphene Nanoplatelet

ARMINANO - GP7
نانو صفحات گرافن Graphene Nanoplatelet

نانو صفحات گرافن Graphene Nanoplatelet

ARMINANO - GP7

جوهر رسانا نقره Silver Conductive Ink

جوهر رسانا نقره Silver Conductive Ink

ARMINK
جوهر رسانا نقره Silver Conductive Ink

جوهر رسانا نقره Silver Conductive Ink

ARMINK

نانو ذرات طلا Gold Nano-Particle

نانو ذرات طلا Gold Nano-Particle

ARMINANO - AUP3
نانو ذرات طلا Gold Nano-Particle

نانو ذرات طلا Gold Nano-Particle

ARMINANO - AUP3

نانو ذرات اکسید روی Zinc Oxide Nano-Particle

نانو ذرات اکسید روی Zinc Oxide Nano-Particle

ARMINANO - ZNP4
نانو ذرات اکسید روی Zinc Oxide Nano-Particle

نانو ذرات اکسید روی Zinc Oxide Nano-Particle

ARMINANO - ZNP4

بازتابنده کامپوزیتی

بازتابنده کامپوزیتی

یک پانزدهم سبک تر و با ضریب بازتابش ۹۷%
بازتابنده کامپوزیتی

بازتابنده کامپوزیتی

یک پانزدهم سبک تر و با ضریب بازتابش ۹۷%

بسیار سبک
ارزان
مقاومت در برابر ضربه بالا
پایداری در برابر فرابنفش
شکل پذیر

چسب رسانا

چسب رسانا

بر پایه نانوذرات هادی الکتریسیته
چسب رسانا

چسب رسانا

بر پایه نانوذرات هادی الکتریسیته

اعضای گروه

دکتر ابراهیم اکبرزاده

دکتر ابراهیم اکبرزاده

دکتر ابراهیم اکبرزاده

دکتر ابراهیم اکبرزاده

نیلوفر شعبانی

نیلوفر شعبانی

کارشناس ارشد نانو مواد
نیلوفر شعبانی

نیلوفر شعبانی

کارشناس ارشد نانو مواد